📞 0944 306 166

7 krokov konštruktívnej kritiky

V každodennom živote sa nám často stáva, že potrebujeme niekomu poukázať na chybu alebo nesprávne riešenie určitej situácie, ale nakoniec to neurobíme, alebo to urobíme nesprávne.

Je to preto, že so slovom „kritika“ sa nám spájajú negatívne emócie a predstavy.

V nasledujúcom článku sa dozviete sedem spôsobov, ktoré vám pomôžu vymeniť ostrú kritiku za konštruktívnu a užitočnú.

Týchto sedem krokov konštruktívnej kritiky by mal poznať každý, kto chce namiesto výčitiek a ponižovania druhej strane skutočne pomôcť svojimi radami.

1. Vyjadrite kritiku čo najskôr, ale až keď opadnú emócie

V okamihu, keď zbadáte správanie, na ktoré chcete upozorniť, vždy sa ako prvé objavia negatívne emócie. Preto je potrebné, aby ste – skôr ako zareagujete – uplatnili túto zásadu:

Počkajte chvíľu, kým vaše negatívne emócie opadnú, a až potom vyjadrujte svoj postoj k situácii.

To znamená, aby ste si namiesto emocionálneho výbuchu nechali trochu času na zamyslenie a upokojenie sa. Ak máte tú možnosť, určite vám dobre padne nadýchať sa čerstvého vzduchu.

Keď sa od vás vyžaduje, aby ste sa vyjadrili ihneď, jednoducho požiadajte dotyčného, aby vám dal nejaký čas na utriedenie si myšlienok.

2. Kritizujte len daný problém, nie celú osobu

Často robíme chybu v tom, že zaslepení daným problémom zabúdame na to, že príslušná osoba má aj množstvo dobrých vlastností a nie je „celá zlá“.

Namiesto „Nesúhlasím s tebou“, povedzte „S týmto (doplňte konkrétnu okolnosť) nesúhlasím“.

V opačnom prípade hrozí, že druhá strana bude vnímať vašu reakciu ako útok na svoju osobu.

Zapamätajte si tento jemný, ale kľúčový rozdiel vo formulácii vášho postoja a pri najbližšom konflikte vyskúšajte, aký bude mať účinok v praxi.

3. Pripravte si argumenty, ako aj varianty riešenia problému

Človek má okrem emócií aj rozum… prečo ho teda pri kritike nevyužiť?

Ak chcete vyjadriť kritiku, sformulujte si najskôr dôvody, prečo ju vyjadrujete a predostrite ich druhej strane. Pre tieto dôvody nájdite naozaj pádne argumenty, ktoré pomôžu druhej strane zamyslieť sa nad chybou, ktorú spravila, a otvorte jej dvere k možným riešeniam.

Keď kritizujete bez návrhu na riešenie, vediete komunikáciu do slepej uličky a narazíte na odpor druhej strany.

Príklad: Váš kolega prezentuje svoj návrh projektu, ale vy v ňom vidíte nedostatky a náklady na jeho realizáciu by boli podľa vás vysoké. Poukážte na konkrétne prvky projektu a zdôvodnite svoje tvrdenie, napr. aké hrozia dôsledky, čo sa vám na návrhu nepáči a pod.

Napokon predostrite vaše nápady na to, ako by sa dali tieto problémy riešiť. V prípade rozpočtu môžete napríklad navrhnúť vyškrtnúť tie položky, ktoré majú malý alebo žiadny prínos pre cieľ projektu, alebo ponúknuť použitie výhodnejších výrobných materiálov, ktoré splnia želaný účel.

Snažte sa byť po celý čas čo najracionálnejší — argumentom typu „nie je to dobré, lebo sa mi to nepáči“ asi len ťažko niekoho pritiahnete na svoju stranu.

4. Kritizujte medzi štyrmi očami

Nie je nič horšie, ako vyjadrovať kritiku verejne pred ostatnými. Takíto ľudia potom pôsobia dojmom, že ich úlohou je povyšovať sa nad ostatných a nie dospieť k riešeniu.

Ak chcete k riešeniu problému naozaj prispieť, riešte ho diskrétne a medzi štyrmi očami.

Pri skutočne konštruktívnej kritike nepotrebujete svoje postoje zverejňovať, obzvlášť ak to môže v prítomnosti ostatných pôsobiť ponižujúco.

5. Vypočujte si dôvody druhej strany

Za každým správaním a rozhodnutím stoja vždy nejaké dôvody. Je preto veľmi dôležité podnietiť druhého, aby sa s vami o ne podelil.

Navyše ak sa dotyčný dovtedy nad vecou dostatočne nezamýšľal, môže si takto uvedomiť, že máte pravdu a jeho úsudok bol nesprávny.

Každý občas koná bez dostatočnej úvahy a impulzívne. Nechajte druhú stranu obhájiť sa a možno aj vďaka tomu svoj postoj prehodnotí.

Alebo sami prídete k záveru, že vaše riešenie predsa len nie je to najlepšie…

6. Buďte ohľaduplní a vyzdvihnite pozitíva

Nepredpokladajte vopred u svojho komunikačného partnera zlý úmysel.

Dokonca ani vtedy keď, vám naozaj chcel uškodiť. Tým, že na to budete poukazovať, ničomu nepomôžete.

Povzbuďte ho svojou dôverou a zdôraznite, že daný problém pokladáte len za epizódne zlyhanie, nie za trvalú črtu jeho charakteru.

Dáte mu tým priestor svoje chybné konanie prehodnotiť, napraviť a predídete eskalácii problému.

7. Nevyťahujte minulosť

Veľmi častou chybou pri vyjadrovaní kritiky je tendencia zovšeobecňovať daný problém, čo býva vnímané ako priamy útok. Ak napríklad poviete niekomu, že po sebe vždy nechá neporiadok, alebo že po sebe nikdy nepoupratuje, nielenže ho tým zraníte, ale označíte ho za „neschopného nápravy“.

Inými slovami: nijako to neprospeje tomu, aby bola kritika druhou stranou prijatá a problém sa vyriešil. Možno si naozaj často po sebe neupratuje, ale ak chcete resp. musíte s týmto človekom nejako kooperovať, musíte byť vytrvalí a na každý prešľap reagovať osobitne.

Buďte konkrétni a odvolávajte sa iba k aktuálnej situácii, ktorá je predmetom konfliktu. Minulosť nechajte za hlavou.

Oveľa lepšia bude formulácia „nepáči sa mi, že si po sebe nepoupratoval“, pretože druhá strana sa nebude cítiť deklasovaná a bude problém chápať oveľa vecnejšie a konkrétnejšie. A o to pri konštruktívnej kritike ide na prvom mieste.


Z týchto komunikačných zásad vyplýva, že by sme sa mali vo všeobecnosti usilovať predovšetkým o ústretové vyriešenie konfliktu. Najväčší pozor si pritom treba dávať na to, aby sme svojimi slovami druhých nezraňovali.

Ak máte predsa len pravdu, nehádžte to ostatným do tváre, ani z nikoho nerobte hlupáka. Pomôžte namiesto toho druhej strane uvedomiť si svoju chybu tak, aby pri tom nestratila vlastnú dôstojnosť.

Z krátkodobého hľadiska vám možno urobí dobre, ak sa na niekom odventilujete, ale asi sa zhodneme, že takto sa dlhodobé a najmä zdravé medziľudské vzťahy nepestujú.

ilustračné foto: Designed by Freepik

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba na účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovávania osobných údajov

  • E-mailový kurz ZDARMA

    Prihláste sa na odber e-mailového kurzu "5P – Prvá pomoc pri príprave prejavu" a ďalších rád a tipov zdarma.

  • Sme aj na Facebooku: