📞 0944 306 166

Akadémia komunikácie

Naučte sa zvládnuť rozličné komunikačné a medziľudské situácie.
čítať viac →

Prišiel čas posunúť vaše komunikačné

zručnosti na ďalšiu úroveň

Preniknite do hĺbky komunikačných techník, ktoré môžu zmeniť kvalitu vašich vzťahov a vďaka tomu aj kvalitu vášho života.

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE je komplexný vzdelávací program určený pre všetkých, ktorí sa chcú výrazne posunúť vo svojich schopnostiach komunikovať v každodenných pracovných, súkromných aj spoločenských situáciách.

Akadémia komunikácie je viac než len kurz, v ktorom si vyskúšate množstvo komunikačných situácií, ale aj:

 • Lepšie spoznáte samých seba a svoje vedomé aj podvedomé reakcie na okolie.
 • Dokážete lepšie čítať emócie a nálady svojich komunikačných partnerov.
 • Pochopíte, aké princípy a zákonitosti platia v medziľudských vzťahoch.
 • Nadobudnete kontrolu a sebaistotu v doteraz náročných komunikačných situáciách.
 • Budete vedieť rozpoznať rozličné typy ľudí a nastaviť správnu komunikáciu.
 • Naučíte sa osvedčené techniky pre konfliktné a napäté situácie.

ČO VÁS V AKADÉMII KOMUNIKÁCIE ČAKÁ A NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ


Dvakrát do mesiaca, tri hodiny, vždy v ten istý deň týždňa.

Druhy a roviny

komunikácie, „odosielanie“ a „prijímanie“ v komunikačnom procese, aktívne počúvanie a spätná väzba, paralingvistika a tón hlasu v komunikácii.
Ako funguje komunikácia a prečo často nefunguje. Verbálna, neverbálna a paralingvistická zložka komunikácie. Vecná a emocionálna rovina komunikácie. Zásady rozvoja komunikačných zručností. Základné zručnosti na strane odosielateľa a príjemcu. Princípy aktívneho počúvania a úspešnej spätnej väzby. Tón hlasu a vyjadrovanie emócií.

Nástroje efektívnej

komunikácie, komunikačné bariéry a filtre, otázky, parafrázovanie, konštruktívna kritika, predchádzanie konfliktom.
Ako dosiahnuť efektívnu komunikáciu. „Zabijaci“ efektívnej komunikácie, najčastejšie komunikačné filtre, prekážky a bariéry. Rozličné typy otázok a spôsoby parafrázovania. Ako vedieť poskytovať konštruktívnu kritiku. Rady a tipy, ako predísť napätiu a konfliktom. Oddelenie vecnej a emocionálnej roviny v komunikácii.

Základy asertívnej

komunikácie, charakteristiky pasívnej a agresívnej komunikácie, asertívna filozofia, najčastejšie asertívne komunikačné techniky .
Asertivita ako hľadanie zlatej strednej cesty medzi agresívnou a pasívnou komunikáciou. Ako nadobudnúť väčšiu sebaistotu v komunikácii. Rešpektovanie seba aj druhých, schopnosť pristúpiť na kompromis. Asertívne „práva“ a asertívne „povinnosti“. Osvedčené techniky asertívnej komunikácie – „ja výrok“, „obohratá gramoplatňa“, technika otvorených dverí a ďalšie.

Základy nenásilnej

komunikácie, pozorovanie, vyjadrovanie pocitov, sila empatie, schopnosť vysloviť žiadosť, oceňovanie v komunikácii .
Podstata a proces nenásilnej komunikácie. Pozorovanie bez hodnotenia. Rozpoznávanie a vyjadrovanie pocitov, schopnosť prevziať zodpovednosť za vlastné pocity. Sila empatie a spôsoby jej použitia v komunikácii. Základné prekážky pre vcítenie sa do druhého. Nadväzovanie spojenia so sebou samým, schopnosť vyjadriť a prijať ocenenie.

Neverbálna zložka

komunikácie, reč tela: mimika, gestikulácia, pohľad, postoj, pohyb. Neverbálne signály a ich rozpoznávanie, podanie ruky a komunikácia dotykom.
Význam neverbálnej komunikácie a vnímavosť k reči tela. Druhy neverbálnej komunikácie. Čo hovoria naše oči, výraz tváre, gestá, postoje, pohyby? Neverbálna komunikácia ako prejav podvedomia. Vyjadrovanie emócií cez mimiku tváre. Rýchle rozpoznanie neverbálnych signálov. Prvý dojem a „haló efekt“. Význam dotykov a podania ruky. Test poznávania gest.

Umenie viesť dialóg,

zásady argumentácie a zvládanie námietok. Vedenie rozhovoru s problematickým komunikačným partnerom.
Dialóg ako výzva našim emóciám a mysleniu. Rozdiel medzi dialógom a „dvomi monológmi“. Zásady umenia viesť dialóg. Typy argumentov, ich výber a usporiadanie. Ako viesť dialóg s problematickým partnerom. Rôzne typy námietok, základné techniky ich zvládania.

Riešenie konfliktov

a zvládanie náročných komunikačných situácií. Spúšťače konfliktov a stratégie ich riešenia. Nástroje emocionálnej inteligencie. Zvládanie stresu.
Najčastejšie náročné komunikačné situácie a ich príčiny. Konflikt a jeho podstata. Motivácie, postoje a záujmy a ich vzťah ku konfliktu. Rozličné stratégie riešenia konfliktov. Podvedomá obrana a útok. Emocionálna inteligencia v konfliktoch. Práca s myšlienkami a emóciami, techniky zvládania stresu z konfliktu.

Obrana proti

manipulácii. Manipulácia v komunikácii a vo vzťahoch. Osobnosť manipulátora. Základné manipulačné techniky a ako sa proti nim brániť.
Rozdiely medzi presviedčaním a manipuláciou. Vedomá a podvedomá manipulácia. Ako rozpoznať manipulátora. Základné manipulačné techniky, taktiky a triky. Emocionálne vydieranie. Zásady obrany proti manipulácii, osvedčené komunikačné stratégie a nástroje. Techniky pohotových reakcií.

Nadhľad, takt a humor

v komunikácii. Typy humoru, rozdiel medzi humorom a iróniou. Nástroje slovnej sebaobrany. Ako reagovať na urážky a výsmech.
Ako si udržať nadhľad v náročných komunikačných situáciách. Základné princípy taktnej komunikácie. Vplyv humoru na ľudskú psychiku. Typy humoru a ich vhodnosť a nevhodnosť v komunikácii. Ako sa vyhnúť irónii a ironickým výrokom. Vhodné komunikačné techniky na obranu proti provokácii, urážkam a výsmechu. Ako si poradiť v trápnych situáciách.

Malá oslava,

záverečný tréning
a krátke opakovanie. Súhrn naučených techník, modelové situácie rekapitulujúce všetky prebraté témy, zaslúžený slávnostný záver a odovzdanie certifikátov.

Aktuálne termíny

Vzdelávací program AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE
je komplexným súhrnom know-how zo všetkých našich doterajších kurzov zameraných na oblasť komunikačných zručností.

Aktuálne pripravujeme nasledovné termíny:Prečo práve "Akadémia komunikácie"?

 • Rozviniete väčšiu schopnosť predchádzať nedorozumeniam a konfliktom.
  Odhalíte silné a slabé stránky svojej komunikácie a získate účinný návod pre svoj rozvoj. Zlepšenie vašej komunikácie prinesie do vášho života pozitívne návyky, ktoré zlepšia vaše vzťahy s okolím.
 • Získate návod, ako sa účinne brániť proti manipulácii.
  Z každého stretnutia si okrem nových poznatkov odnesiete aj jedno domáce zadanie, ktoré si vždy v nasledujúcej lekcii vyhodnotíme a pozdieľame.
 • 10 x tri hodiny intenzívnej päťmesačnej prípravy.
  30 hodín teórie a praxe v kombinácii s okamžitou spätnou väzbou skúseného lektora a k tomu domáci tréning a príprava vytvára predpoklady pre skutočnú zmenu.
 • Vďaka podpornému prostrediu si budete môcť zábavnou formou vyskúšať rozličné komunikačné situácie.
  Postupne si vyskúšate množstvo komunikačných cvičení a situácií.

Čo o našich kurzoch hovoria doterajší absolventi


"Predtým bol pre mňa rečnícky prednes len stresovou záležitosťou a vždy som mal k tejto téme rešpekt. Na tomto kurze som sa naučil, že sa niet čoho obávať a objavil som v ňom krásu. Zistil som, čo sú moje silné stránky a na čom by som mal ešte popracovať. S Public speaking akadémiou som bol mimoriadne spokojný a určite by som ju odporučil aj iným. Prakticky každý musí z času na čas niečo predniesť a tu vám v priateľskom prostredí ukážu ako na to."
Jakub MišúnUX designer
„Kurz sa mi veľmi páčil, nakoľko som mala zodpovedané všetky moje otázky a aj tie, ktoré mi nenapadli. Pomohlo mi to pochopiť chyby, ktoré robím v prejave pracovnom aj osobnom, a naučila som sa ako to robiť správne :).
 Veľmi mi tiež pomohol feedback od ostatných. Public speaking akadémiu určite odporúčam – pre príjemnú atmosféru, fantastickú lektorku a množstvo tipov a trikov, ktoré som získala priamo na mieste a môžem sa k nim aj vďaka vytlačeným materiálom kedykoľvek vrátiť.“
Mgr. Barbora MohrováHR consultant
"Kurz Akadémia rétoriky vo mne odkryl moje silné a slabé rétorické stránky a tak ma posunul na iný level. A hlavne ma veľmi bavil. Umožnil mi stretnúť zaujímavých ľudí a byť na chvíľku súčasťou jedného veľkého rečníckeho tímu. Všetkým zúčastneným posielam veľké ĎAKUJEM".
Zuzana Minarovičovákoučka
"Vďaka kurzu Rečnícke a prezentačné minimum som sa naučila viac si všímať a počúvať svoje prejavy artikulácie či intonácie a zapracovať ich správne do praxe. Získala som nový rozhľad nad témami z pohľadu rečníka. Vrelo odporúčam každému, kto sa chce v tomto smere posúvať vyššie".
Nina Bernardopodnikateľka
"Absolvovanie kurzu rétoriky v agentúre EDUCIA ma obohatilo a rozšírilo moje rétorické schopnosti. Boli to najmä praktické rétorické cvičenia a vystupovanie pred publikom. V povolaní starostu obce mi kurz rétoriky veľmi pomohol a doporučujem ho všetkým."
Miloš Čobrdastarosta
"Mnohokrát si uvedomíme sami seba, až keď sa sami vidíme v zrkadle. Kurz Public speaking akadémia mi túto možnosť ponúkol spolu s profesionálnym a ľudsky riadeným prístupom. Reálne sme si viacnásobne osobne vyskúšali hovoriť z pozície "spíkra", aj s okamžitou spätnou väzbou. Celým kurzom sa prelínali "jednoduché" hry ako pomôcky na zlepšenie slovnej zásoby, artikulácie a vyjadrovania emócie hlasom. Určite ich využijem."
Dušan Šefčíkmanažér

Každé majstrovstvo je výsledkom vytrvalého úsilia, prekonávania vlastných limitov a nadšenia pre vec. Vykročte aj vy na cestu k novým komunikačným zručnostiam a zažite radosť
z vlastného vnútorného rastu a schopnosti inšpirovať druhých.