Veľká škola rétoriky 2020
- VYPREDANÉ -
Začíname už 19. januára 2020.

📞 0944 306 166

Kto je Educia?

Vzdelávacia agentúra EDUCIA® vznikla v roku 2012 ako iniciatíva inšpirovaná dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých.

Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti s orientáciou na oblasť rétoriky, komunikácie, lektorských zručností a dôrazom na zážitkové formy kurzov.

Naše tréningy a kurzy nenásilnou, hravou formou prostredníctvom alternatívnych vzdelávacích metód podnecujú spontánnosť, kreativitu a vzájomné zdieľanie skúseností. Vďaka tomu osobnosť človeka získava najvhodnejšie predpoklady na sebapoznávanie a osvojovanie si nových zručností.

S využitím modelových situácií, hier a cvičení, ktoré tvoria základ kurzov agentúry EDUCIA®, získavajú účastníci nové skúsenosti a rozvíjajú svoje schopnosti.

Nadobudnutú motiváciu, tvorivosť a sebapoznanie potom využijú v súkromnom aj pracovnom živote i pre skvalitnenie vlastného prejavu a medziľudských vzťahov.

Kamila Hermannová

Mgr. Kamila Hermannová je sociologička, dlhoročná lektorka kurzov komunikácie, rétoriky a rozvoja osobnosti. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe v odbore sociológia, verejná a sociálna politika.

Lektorskej činnosti sa venuje už od strednej školy, najskôr ako inštruktorka mládeže, od roku 1995 nepretržite ako lektorka v neziskovom sektore, v rokoch 2000-2011 pôsobila aj ako školiteľka a trénerka anketárskych sietí (Slovenský rozhlas, GfK Slovakia) a produktová školiteľka (Poradca podnikateľa).

V roku 2012 založila vzdelávaciu agentúru EDUCIA® a odvtedy pôsobí ako samostatná lektorka.

Absolvovala Andragogické minimum pre vzdelávanie dospelých, kurzy soft-skills a kurz Dramatická výchova s prvkami dramaterapie.

Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy.

Magdaléna Husárová

Ing. Magdaléna Husárová je lektorka kurzov pre dospelých a špecializuje sa na zdokonaľovanie pamäťových schopností. Vyštudovala Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave v odbore Elektroenergetika. Tejto profesii sa aj dlhodobo venovala. Od roku 2000 súčasne pôsobí v neziskovom sektore, a od roku 2009 sa venuje aj lektorskej činnosti.

Technická profesia v nej rozvinula schopnosť jasnej a konštruktívnej komunikácie a schopnosť nachádzať praktické riešenia v rôznych situáciách.

Osobná skúsenosť v rodine ju priviedla k téme trénovania pamäti. V rámci štúdia a vzdelávania sa v tejto oblasti úspešne absolvovala vzdelávací program „Kognitívna aktivizácia seniorov“ akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Praktické skúsenosti v oblasti trénovania pamäti u seniorov preniesla do vzdelávacieho kurzu  - „Tréningy pamäti“, ktorý je určený pre rôzne vekové kategórie. V tomto špecializovanom kurze kladie dôraz na prevenciu, a prostredníctvom cvičení učí ako v každodennom súkromnom i profesionálnom živote využívať praktické pamäťové techniky.

Naďa Uherová

Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD. je režisérka, dramaturgička a lektorka divadelného umenia. Študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na ktorej v roku 2015 obhájila doktorát.

Od roku 2009 sa pravidelne aktívne zúčastňuje medzinárodných divadelných seminárov pod vedením ruského režiséra a prof. Dr. Jurija Alschitza. 

Ako režisérka a dramaturgička spolupracovala napr. s Bratislavským bábkovým divadlom, Divadlom Ludus, viackrát sa režijne podieľala na multižánrovom performance pre hudobný festival Orfeus a tiež režírovala festival rómskej kultúry Cigánsky Bašavel. V roku 2014 založila divadelnú spoločnosť LUNA storytelling, ktorá sa vo svojej tvorbe zameriava na pôvodné príbehy rôznych kultúr.

Svoje vedomosti zdieľa a odovzdáva prostredníctvom divadelných workshopov a kreatívnych teambuildingov už viac ako desať rokov (o.z. Divé Maky, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Malokarpatská komunitná nadácia Revia, Spevácka škola Mariael, agentúra Quinta Essentia, o.z. Romano Kher ...). 

Buďte v obraze

Dostávajte novinky priamo do Vašej e-mailovej schránky

Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) bude prevádzkovateľ (Mgr. Kamila Hermannová – EDUCIA) spracúvať na základe Vášho súhlasu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním spravodaja s obsahom pripravovaných akcií, rád, ponúk a noviniek zdarma. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej správe.