📞 0944 306 166

Kto je Educia?

Kamila Hermannová

Mgr. Kamila Hermannová je sociologička, dlhoročná lektorka kurzov komunikácie, rétoriky a rozvoja osobnosti. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe v odbore sociológia, verejná a sociálna politika.

Lektorskej činnosti sa venuje už od strednej školy, najskôr ako inštruktorka mládeže, od roku 1995 nepretržite ako lektorka v neziskovom sektore, v rokoch 2000-2011 pôsobila aj ako školiteľka a trénerka anketárskych sietí (Slovenský rozhlas, GfK Slovakia) a produktová školiteľka (Poradca podnikateľa).

V roku 2012 založila vzdelávaciu agentúru EDUCIA® a odvtedy pôsobí ako samostatná lektorka.

Absolvovala Andragogické minimum pre vzdelávanie dospelých, kurzy soft-skills a kurz Dramatická výchova s prvkami dramaterapie.

Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy.

Vzdelávacia agentúra EDUCIA® vznikla v roku 2012 ako iniciatíva inšpirovaná dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých.

Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti s orientáciou na oblasť rétoriky a komunikácie a súčasne dôrazom na zážitkové formy kurzov.

Naše tréningy a kurzy nenásilnou, hravou formou prostredníctvom alternatívnych vzdelávacích metód podnecujú spontánnosť, kreativitu a vzájomné zdieľanie skúseností. Vďaka tomu osobnosť človeka získava najvhodnejšie predpoklady na sebapoznávanie a osvojovanie si nových zručností.

S využitím modelových situácií, hier a cvičení, ktoré tvoria základ kurzov agentúry EDUCIA®, získavajú účastníci nové skúsenosti a rozvíjajú svoje schopnosti.

Nadobudnutú motiváciu, tvorivosť a sebapoznanie potom využijú v súkromnom aj pracovnom živote i pre skvalitnenie vlastného prejavu a medziľudských vzťahov.

Buďte v obraze

Dostávajte novinky priamo do Vašej e-mailovej schránky

Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) bude prevádzkovateľ (Mgr. Kamila Hermannová – EDUCIA) spracúvať na základe Vášho súhlasu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním spravodaja s obsahom pripravovaných akcií, rád, ponúk a noviniek zdarma. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej správe.