📞 0944 306 166

Kto je Educia?

Kamila Hermannová

Mgr. Kamila Hermannová je sociologička, dlhoročná lektorka kurzov komunikácie, rétoriky a rozvoja osobnosti. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe v odbore sociológia, verejná a sociálna politika.

Lektorskej činnosti sa venuje už od strednej školy, najskôr ako inštruktorka mládeže, od roku 1995 nepretržite ako lektorka v neziskovom sektore, v rokoch 2000-2011 pôsobila aj ako školiteľka a trénerka anketárskych sietí (Slovenský rozhlas, GfK Slovakia) a produktová školiteľka (Poradca podnikateľa).

V roku 2012 založila vzdelávaciu agentúru EDUCIA® a odvtedy pôsobí ako samostatná lektorka.

Absolvovala Andragogické minimum pre vzdelávanie dospelých, kurzy soft-skills a kurz Dramatická výchova s prvkami dramaterapie.

Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy.

Mária Mihálová

Bc. Mária Mihálová sa venuje lektorskej činnosti už viac ako 20 rokov so zameraním na rozvoj osobnosti, rétoriku, komunikáciu, soft skills. Vyštudovala Aplikovanú etiku ma Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte filozofie.

Dlhoročne viedla agentúru dočasného zamestnávania a svoje komunikačné zručnosti využívala v oblasti ľudských zdrojov a v oblasti komunikácie so slovenskými a zahraničnými klientmi.

Od roku 2002 je školiteľkou v neziskovom sektore a špecializuje sa na kurzy celistvého rozvoja osobnosti a zlepšovania medziľudských vzťahov s dôrazom na etické hodnoty.

Vo svojej lektorskej a školiteľskej činnosti sa špecializuje na podnecovanie a tréning psychických a komunikačných zručností, rétoriku a metódy vnášania väčšej vyváženosti do všetkých oblastí života s dôrazom na praktické tréningy, využívanie modelových situácií, zdieľanie skúseností a hravé vzdelávacie metódy so zameraním na zážitok ako učebný nástroj.

Vzdelávacia agentúra EDUCIA® vznikla v roku 2012 ako iniciatíva inšpirovaná dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní dospelých.

Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti s orientáciou na oblasť rétoriky a komunikácie a súčasne dôrazom na zážitkové formy kurzov.

Naše tréningy a kurzy nenásilnou, hravou formou prostredníctvom alternatívnych vzdelávacích metód podnecujú spontánnosť, kreativitu a vzájomné zdieľanie skúseností. Vďaka tomu osobnosť človeka získava najvhodnejšie predpoklady na sebapoznávanie a osvojovanie si nových zručností.

S využitím modelových situácií, hier a cvičení, ktoré tvoria základ kurzov agentúry EDUCIA®, získavajú účastníci nové skúsenosti a rozvíjajú svoje schopnosti.

Nadobudnutú motiváciu, tvorivosť a sebapoznanie potom využijú v súkromnom aj pracovnom živote i pre skvalitnenie vlastného prejavu a medziľudských vzťahov.

Buďte v obraze

Dostávajte novinky priamo do Vašej e-mailovej schránky

Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) bude prevádzkovateľ (Mgr. Kamila Hermannová – EDUCIA) spracúvať na základe Vášho súhlasu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním spravodaja s obsahom pripravovaných akcií, rád, ponúk a noviniek zdarma. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej správe.