📞 0944 306 166

Mária Mihálová

Bc. Mária Mihálová sa venuje lektorskej činnosti už viac ako 20 rokov so zameraním na rozvoj osobnosti, rétoriku, komunikáciu, soft skills. Vyštudovala Aplikovanú etiku ma Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte filozofie.

Dlhoročne viedla agentúru dočasného zamestnávania a svoje komunikačné zručnosti využívala v oblasti ľudských zdrojov a v oblasti komunikácie so slovenskými a zahraničnými klientmi.

Od roku 2002 je školiteľkou v neziskovom sektore a špecializuje sa na kurzy celistvého rozvoja osobnosti a zlepšovania medziľudských vzťahov s dôrazom na etické hodnoty.

Vo svojej lektorskej a školiteľskej činnosti sa špecializuje na podnecovanie a tréning psychických a komunikačných zručností, rétoriku a metódy vnášania väčšej vyváženosti do všetkých oblastí života s dôrazom na praktické tréningy, využívanie modelových situácií, zdieľanie skúseností a hravé vzdelávacie metódy so zameraním na zážitok ako učebný nástroj.