📞 0944 306 166

Kamila Hermannová

Mgr. Kamila Hermannová je sociologička, dlhoročná lektorka kurzov komunikácie, rétoriky a rozvoja osobnosti. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe v odbore sociológia, verejná a sociálna politika.

Lektorskej činnosti sa venuje už od strednej školy, najskôr ako inštruktorka mládeže, od roku 1995 nepretržite ako lektorka v neziskovom sektore, v rokoch 2000-2011 pôsobila aj ako školiteľka a trénerka anketárskych sietí (Slovenský rozhlas, GfK Slovakia) a produktová školiteľka (Poradca podnikateľa).

V roku 2012 založila vzdelávaciu agentúru Educia a odvtedy pôsobí ako samostatná lektorka.

Absolvovala Andragogické minimum pre vzdelávanie dospelých, kurzy soft-skills a kurz Dramatická výchova s prvkami dramaterapie.

Pri svojej práci používa alternatívne vzdelávacie metódy so zameraním na učenie zážitkom, modelové situácie a praktické tréningy.