AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE
V KOŠICIACH

TURNUS so začiatkom v sobotu 10. februára 2024. 
17:00 - 20:00 h. 


Do uzávierky prihlášok ostáva ešte:

Prišiel čas posunúť svoje komunikačné

zručnosti na ďalšiu úroveň

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Preniknite do hĺbky komunikačných techník, ktoré môžu zmeniť kvalitu vašich vzťahov a vďaka tomu aj kvalitu vášho života.

AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE je komplexný vzdelávací program určený pre všetkých, ktorí sa chcú výrazne posunúť vo svojich schopnostiach komunikovať v každodenných pracovných, súkromných aj spoločenských situáciách.

AKADÉMIOU KOMUNIKÁCIE vás bude v Košiciach
po 19 týždňov sprevádzať Bc
. Mária Mihálová

Vitajte!

Som veľmi rada, že vás môžem týmto pozvať do už tretieho ročníka Akadémie komunikácie.

Pozývam vás preniknúť do hĺbky jednotlivých komunikačných techník, ktoré vám umožnia  naučiť sa nielen to, ako sa správne pýtať, argumentovať a vedieť rozpoznať manipuláciu, ale aj ako nadobudnúť sebaistotu a kontrolu nad situáciami, ktoré sú pre vás zatiaľ komunikačne náročné. 

A popri tom všetkom si užijete množstvo zábavy pri komunikačných tréningoch, spoznáte nových ľudí a lepšie spoznáte aj samých seba.

Bc. Mária Mihálová
lektorka agentúry EDUCIA

 

Teším sa na spoločných 19 týždňov na vlne komunikácie, počas ktorých vás
v pohodovom tempe
prevediem komplexným súhrnom komunikačného know-how, ktoré som v priebehu svojej dlhoročnej praxe nadobudla.


Čo hovoria účastníci o našich ostatných kurzoch:

"Kurz Akadémia rétoriky vo mne odkryl moje silné a slabé rétorické stránky a tak ma posunul na iný level. A hlavne ma veľmi bavil. Umožnil mi stretnúť zaujímavých ľudí a byť na chvíľku súčasťou jedného veľkého rečníckeho tímu. Všetkým zúčastneným posielam veľké ĎAKUJEM".
Zuzana Minarovičovákoučka
"Vďaka kurzu Rečnícke a prezentačné minimum som sa naučila viac si všímať a počúvať svoje prejavy artikulácie či intonácie a zapracovať ich správne do praxe. Získala som nový rozhľad nad témami z pohľadu rečníka. Vrelo odporúčam každému, kto sa chce v tomto smere posúvať vyššie".
Nina Bernardopodnikateľka
"Absolvovanie kurzu rétoriky v agentúre EDUCIA ma obohatilo a rozšírilo moje rétorické schopnosti. Boli to najmä praktické rétorické cvičenia a vystupovanie pred publikom. V povolaní starostu obce mi kurz rétoriky veľmi pomohol a doporučujem ho všetkým."
Miloš Čobrdastarosta
"Predtým bol pre mňa rečnícky prednes len stresovou záležitosťou a vždy som mal k tejto téme rešpekt. Na tomto kurze som sa naučil, že sa niet čoho obávať a objavil som v ňom krásu. Zistil som, čo sú moje silné stránky a na čom by som mal ešte popracovať. S Public speaking akadémiou som bol mimoriadne spokojný a určite by som ju odporučil aj iným. Prakticky každý musí z času na čas niečo predniesť a tu vám v priateľskom prostredí ukážu ako na to."
Jakub MišúnUX designer
„Kurz sa mi veľmi páčil, nakoľko som mala zodpovedané všetky moje otázky a aj tie, ktoré mi nenapadli. Pomohlo mi to pochopiť chyby, ktoré robím v prejave pracovnom aj osobnom, a naučila som sa ako to robiť správne 🙂 Veľmi mi tiež pomohol feedback od ostatných. Public speaking akadémiu určite odporúčam – pre príjemnú atmosféru, fantastickú lektorku a množstvo tipov a trikov, ktoré som získala priamo na mieste a môžem sa k nim aj vďaka vytlačeným materiálom kedykoľvek vrátiť.“
Mgr. Barbora MohrováHR consultant
"Mnohokrát si uvedomíme sami seba, až keď sa sami vidíme v zrkadle. Kurz Public speaking akadémia mi túto možnosť ponúkol spolu s profesionálnym a ľudsky riadeným prístupom. Reálne sme si viacnásobne osobne vyskúšali hovoriť z pozície "spíkra", aj s okamžitou spätnou väzbou. Celým kurzom sa prelínali "jednoduché" hry ako pomôcky na zlepšenie slovnej zásoby, artikulácie a vyjadrovania emócie hlasom. Určite ich využijem."
Dušan Šefčíkmanažér

ČO VÁS V AKADÉMII KOMUNIKÁCIE ČAKÁ A NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ


Priemerne dvakrát do mesiaca vždy v SOBOTU od 17:00 do 20:00 hod. ZAČIATOK: 10. februára 2024.

10. február 2024

Druhy a roviny komunikácie, „odosielanie“ a „prijímanie“ v komunikačnom procese, aktívne počúvanie a spätná väzba, paralingvistika a tón hlasu v komunikácii.
Ako funguje komunikácia a prečo často nefunguje. Verbálna, neverbálna a paralingvistická zložka komunikácie. Vecná a emocionálna rovina komunikácie. Zásady rozvoja komunikačných zručností. Základné zručnosti na strane odosielateľa a príjemcu. Princípy aktívneho počúvania a úspešnej spätnej väzby. Tón hlasu a vyjadrovanie emócií.

24. február 2024

Nástroje efektívnej komunikácie, komunikačné bariéry a filtre, otázky, parafrázovanie, konštruktívna kritika, predchádzanie konfliktom.
Ako dosiahnuť efektívnu komunikáciu. „Zabijaci“ efektívnej komunikácie, najčastejšie komunikačné filtre, prekážky a bariéry. Rozličné typy otázok a spôsoby parafrázovania. Ako vedieť poskytovať konštruktívnu kritiku. Rady a tipy, ako predísť napätiu a konfliktom. Oddelenie vecnej a emocionálnej roviny v komunikácii.

2. marec 2024

Základy asertívnej komunikácie, charakteristiky pasívnej a agresívnej komunikácie, asertívna filozofia, najčastejšie asertívne komunikačné techniky .
Asertivita ako hľadanie zlatej strednej cesty medzi agresívnou a pasívnou komunikáciou. Ako nadobudnúť väčšiu sebaistotu v komunikácii. Rešpektovanie seba aj druhých, schopnosť pristúpiť na kompromis. Asertívne „práva“ a asertívne „povinnosti“. Osvedčené techniky asertívnej komunikácie – „ja výrok“, „obohratá gramoplatňa“, technika otvorených dverí a ďalšie.

23. marec 2024

Základy nenásilnej komunikácie, pozorovanie, vyjadrovanie pocitov, sila empatie, schopnosť vysloviť žiadosť, oceňovanie v komunikácii .
Podstata a proces nenásilnej komunikácie. Pozorovanie bez hodnotenia. Rozpoznávanie a vyjadrovanie pocitov, schopnosť prevziať zodpovednosť za vlastné pocity. Sila empatie a spôsoby jej použitia v komunikácii. Základné prekážky pre vcítenie sa do druhého. Nadväzovanie spojenia so sebou samým, schopnosť vyjadriť a prijať ocenenie.

20. apríl 2024

Neverbálna zložka komunikácie, reč tela: mimika, gestikulácia, pohľad, postoj, pohyb. Neverbálne signály a ich rozpoznávanie, podanie ruky a komunikácia dotykom.
Význam neverbálnej komunikácie a vnímavosť k reči tela. Druhy neverbálnej komunikácie. Čo hovoria naše oči, výraz tváre, gestá, postoje, pohyby? Neverbálna komunikácia ako prejav podvedomia. Vyjadrovanie emócií cez mimiku tváre. Rýchle rozpoznanie neverbálnych signálov. Prvý dojem a „haló efekt“. Význam dotykov a podania ruky. Test poznávania gest.

4. máj 2024

Umenie viesť dialóg, zásady argumentácie a zvládanie námietok. Vedenie rozhovoru s problematickým komunikačným partnerom.
Dialóg ako výzva našim emóciám a mysleniu. Rozdiel medzi dialógom a „dvomi monológmi“. Zásady umenia viesť dialóg. Typy argumentov, ich výber a usporiadanie. Ako viesť dialóg s problematickým partnerom. Rôzne typy námietok, základné techniky ich zvládania.

18. máj 2024

Riešenie konfliktov a zvládanie náročných komunikačných situácií. Spúšťače konfliktov a stratégie ich riešenia. Nástroje emocionálnej inteligencie. Zvládanie stresu.
Najčastejšie náročné komunikačné situácie a ich príčiny. Konflikt a jeho podstata. Motivácie, postoje a záujmy a ich vzťah ku konfliktu. Rozličné stratégie riešenia konfliktov. Podvedomá obrana a útok. Emocionálna inteligencia v konfliktoch. Práca s myšlienkami a emóciami, techniky zvládania stresu z konfliktu.

1. jún 2024

Obrana proti manipulácii. Manipulácia v komunikácii a vo vzťahoch. Osobnosť manipulátora. Základné manipulačné techniky a ako sa proti nim brániť.
Rozdiely medzi presviedčaním a manipuláciou. Vedomá a podvedomá manipulácia. Ako rozpoznať manipulátora. Základné manipulačné techniky, taktiky a triky. Emocionálne vydieranie. Zásady obrany proti manipulácii, osvedčené komunikačné stratégie a nástroje. Techniky pohotových reakcií.

15. jún 2024

Nadhľad, takt a humor v komunikácii. Typy humoru, rozdiel medzi humorom a iróniou. Nástroje slovnej sebaobrany. Ako reagovať na urážky a výsmech.
Ako si udržať nadhľad v náročných komunikačných situáciách. Základné princípy taktnej komunikácie. Vplyv humoru na ľudskú psychiku. Typy humoru a ich vhodnosť a nevhodnosť v komunikácii. Ako sa vyhnúť irónii a ironickým výrokom. Vhodné komunikačné techniky na obranu proti provokácii, urážkam a výsmechu. Ako si poradiť v trápnych situáciách.

22. jún 2024

Záverečný tréning a malá oslava.
Krátke opakovanie a súhrn naučených techník, modelové situácie rekapitulujúce všetky prebraté témy, zaslúžený slávnostný záver a odovzdanie certifikátov.

Tú oslavu chcem zažiť

Vzdelávací program AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE
je komplexným súhrnom know-how zo všetkých našich doterajších kurzov zameraných na oblasť komunikačných zručností.

Čaká nás 30 hodín spoločných chvíľ naplnených interaktívnymi cvičeniami v kombinácii s množstvom informácií, ktoré spoločne otestujeme v modelových situáciách.

Bc. Mária Mihálová

lektorka agentúry EDUCIA

Venuje sa lektorskej činnosti už viac ako 20 rokov so zameraním na rozvoj osobnosti, rétoriku, komunikáciu, soft skills. Vyštudovala Aplikovanú etiku ma Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach na Fakulte filozofie.

 

Dlhoročne viedla agentúru dočasného zamestnávania a svoje komunikačné zručnosti využívala v oblasti ľudských zdrojov a v oblasti komunikácie so slovenskými a zahraničnými klientmi.

Od roku 2002 je školiteľkou v neziskovom sektore a špecializuje sa na kurzy celistvého rozvoja osobnosti a zlepšovania medziľudských vzťahov s dôrazom na etické hodnoty.

 

Vo svojej lektorskej a školiteľskej činnosti sa špecializuje na podnecovanie a tréning psychických
a komunikačných zručností, rétoriku a metódy, vnášania väčšej vyváženosti do všetkých oblastí života s dôrazom na praktické tréningy, využívanie modelových situácií, zdieľanie skúseností
a hravé vzdelávacie metódy so zameraním na zážitok ako učebný nástroj.

Naučte sa správne pýtať, odpovedať, parafrázovať, argumentovať, riešiť konflikty, empaticky vnímať druhú stranu, komunikovať s nadhľadom a taktom či vedieť rozpoznať manipuláciu a ubrániť sa voči nej.

Akadémia komunikácie je viac než len kurz, v ktorom si vyskúšate množstvo komunikačných situácií, ale aj:

 • Lepšie spoznáte samých seba a svoje vedomé aj podvedomé reakcie na okolie.
 • Dokážete lepšie čítať emócie a nálady svojich komunikačných partnerov.
 • Pochopíte, aké princípy a zákonitosti platia v medziľudských vzťahoch.
 • Nadobudnete kontrolu a sebaistotu v doteraz náročných komunikačných situáciách.
 • Budete vedieť rozpoznať rozličné typy ľudí a nastaviť správnu komunikáciu.
 • Naučíte sa osvedčené techniky pre konfliktné a napäté situácie.

Malá rekapitulácia

 • Rozviniete väčšiu schopnosť predchádzať nedorozumeniam a konfliktom.
  Odhalíte silné a slabé stránky svojej komunikácie a získate účinný návod pre svoj rozvoj. Zlepšenie vašej komunikácie prinesie do vášho života pozitívne návyky, ktoré zlepšia vaše vzťahy s okolím.
 • Získate návod, ako sa účinne brániť proti manipulácii.
  Z každého stretnutia si okrem nových poznatkov odnesiete aj jedno domáce zadanie, ktoré si vždy v nasledujúcej lekcii vyhodnotíme a pozdieľame.
 • 10 x tri hodiny intenzívnej prípravy v priebehu 19 týždňov.
  30 hodín teórie a praxe v kombinácii s okamžitou spätnou väzbou skúseného lektora a k tomu domáci tréning a príprava vytvára predpoklady pre skutočnú zmenu.
 • Vďaka podporujúcemu prostrediu si budete môcť zábavnou formou vyskúšať rozličné komunikačné situácie.
  Postupne si vyskúšate množstvo komunikačných cvičení.

Vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu a položte pritom základy svojich nových komunikačných zručností, ktoré zmenia váš každodenný život. 

Koncept vzdelávacieho programu AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE je svojím rozsahom druhý najväčší v portfóliu kurzov vzdelávacej agentúry EDUCIA® a prináša komplexné zhrnutie poznatkov a skúseností zo všetkých našich doterajších kurzov orientovaných na problematiku komunikačných zručností. 

Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní - vrátime vám peniaze.

Koľko bude stáť 30-hodinový vzdelávací program
AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE?

Know-how, ktoré vďaka kurzu získate, môže mať pre vás nevyčísliteľnú hodnotu, ale úprimne, chceme ho zdieľať len s tými, ktorí o neho majú skutočný záujem a využijú ho v praxi. Považujeme za dôležité povedať, že tento kurz nie je tak úplne pre každého. Je pre vás, ak ste pripravení na sebe so zanietením pracovať, pravidelne sa pripravovať a prehlbovať svoje komunikačné zručnosti a vylepšiť tým vzťahy vo svojom živote.  

Cenu kurzu sme sa snažili napriek všetkým okolnostiam nastaviť čo najpriaznivejšie, pretože si uvedomujeme, že mnohí s prácou na svojom osobnom raste len začínate a je pre nás dôležité, aby sme - keď už ste ochotní investovať svoj čas a úsilie - mohli toto
know-how sprostredkovať čo najväčšiemu množstvu nadšených záujemcov, aby ste sa mohli posunúť ešte viac vpred.  


Ak vnímate, že sa chcete vo svojom živote posunúť, naučiť sa novým technikám a komunikačným stratégiám, stať sa súčasťou kreatívnej a podporujúcej skupiny ľudí, ktorí riešia podobné problémy, poďte do toho.

CENA

Vzdelávací program v rozsahu 30 tréningových hodín
AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE stojí

599 €

Poponáhľajte sa uzávierka prihlášok končí o

Doplňujúce otázky a informácie

Odpoveď zobrazíte kliknutím na otázku.

Kde sa bude kurz "Akadémia komunikácie" konať?

Tento termín kurzu "Akadémia komunikácie - Košice" so začiatkom 10. februára 2024 plánovaný v čase 17:00 - 20:00 h. sa bude konať v Košiciach na adrese Mlynská č. 2.

Aké musím mať pre účasť predpoklady?

Špeciálne predpoklady nie sú potrebné. Kurz je vhodný pre každého, kto je pripravený na sebe so zanietením pracovať, pravidelne sa pripravovať a prehlbovať svoje komunikačné zručnosti a vylepšiť tým vzťahy vo svojom živote.

Ako bude kurz prebiehať?

V uvedených termínoch sa stretneme vždy na 3 hodiny v čase od 17:00 do 20:00 hod. a s ohľadom na naplánovanú štruktúru pre danú lekciu sa budeme venovať príslušnej téme a trénovať jednotlivé jej aspekty prostredníctvom rozličných cvičení. Všetky stretnutia budú interaktívne, budú kombináciou informácií a modelových situácií. Z každého stretnutia si okrem nových poznatkov odnesiete aj jedno domáce zadanie, ktoré si vždy v nasledujúcej lekcii vyhodnotíme a pozdieľame. Na každé stretnutie pre Vás budú pripravené študijné materiály a drobné občerstvenie.

Čo je to „100% garancia vrátenia peňazí“?

Naším cieľom sú spokojní klienti. Nevidíme preto dôvod, aby ste platili za niečo, čo Vám nebude užitočné. Preto nad rámec zákona poskytujeme garanciu vrátenia peňazí. Ak nebudete po absolvovaní kurzu spokojní, vrátime Vám peniaze späť - s nami nič neriskujete. Postup sa riadi pravidlami v zmysle článku č.3 VOP, ktoré nájdete po kliknutí na príslušný odkaz v dolnom menu webstránky.

Ako sa môžem na kurz prihlásiť?

Na kurz sa môžete prihlásiť zaplatením účastníckeho poplatku po vyplnení prihlášky. Ak potrebujete s nákupom poradiť, kontaktujte nás prosím.

Je prihláška záväzná?

Odoslaním prihlášky vzniká kúpno-predajný vzťah a z neho vyplývajú práva a povinnosti predávajúcemu aj kupujúcemu. Prihláška je preto v zmysle zákona právne záväzná.

Kedy sa bude otvárať ďalší kurz: AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE?

Vypísanie ďalšieho termínu "Akadémie komunikácie" nevieme odhadnúť, nakoľko naše kapacity sú obmedzené.

Môžem si zakúpiť účasť len na niektoré lekcie?

Ľutujeme, ale "Akadémia komunikácie" je komplexný program, ktorého časti sú vzájomne previazané a tvoria tak súhrnný celok, ktorého zmyslom je dlhodobá práca na sebe. Preto sa kurz predáva len ako celok.

Čo ak sa na niektorej lekcii nebudem môcť zúčastniť?

Predpokladá sa, že každý prihlásený účastník má záujem sa zodpovedne popasovať s úskaliami umenia komunikácie a vo vlastnom záujme sa bude disciplinovane kurzu zúčastňovať. Ak sa niekomu predsa len „absencia“ pritrafí, dostane jednorazový bonus v rozsahu 1 hodiny individuálnej konzultácie, na ktorej si bude môcť zameškaný obsah za pomoci učebných materiálov, ktoré dostane, s lektorom doplniť.

Dostanem osvedčenie o absolvovaní kurzu?

Áno. Každý účastník dostane certifikát osvedčujúci absolvovanie kurzu vzdelávacej agentúry EDUCIA®.

PRIHLÁSTE SA NA VZDELÁVACÍ KURZ
AKADÉMIA KOMUNIKÁCIE ZA SKVELÚ CENU 599.- €

Od účasti v kurze vás delí už len jeden krok51%

Vyplňte prosím prihlášku.

Potrebujete pomôcť s objednávkou? Máte nejakú otázku?

Napíšte nám na: info@educia.sk alebo zavolajte na: 0944 306 166 
 
Naša zákaznícka podpora vám rada pomôže a poradí.  


Čo hovoria účastníci o našich ostatných kurzoch:

Kurzy v Educia podávajú potrebné informácie ľahkou a zábavnou formou. Človek v podstate ani nemá pocit "učenia sa", ale skôr uvoľnenia a relaxu. No a učiť sa v takejto atmosfére je jednoducho úžasné. Naučila som sa cvičenia, ktoré si viem jednoducho zaradiť do bežného života.
Tatiana ČervenáCoach & Mentor
Hravé sebapoznávanie mi pomohlo zistiť, v ktorých oblastiach sa mám zlepšovať. Páčil sa mi milý a profi prístup lektorky, že sme mali všetci rovnocenný priestor, a že sme sa učili hrou. Workshop odporúčam, bol to užitočne stávený čas a relax medzi ľuďmi.
Dominika Ďatelinkovákoordinátorka
Tento workshop odporúčam, pretože spoznať sám seba je veľmi dôležité. Hravé sebapoznávanie mi pomohlo uvedomiť si, že nie som taký empatický, ako som si o sebe myslel. Páčilo sa mi, že nás lektorka perfektne zoznámila a aj ďalej by som chcel trénovať cvičenia, ktoré sme spolu robili.
Ivan BaroňákIT technik
Kurz "Efektívna a asertívna komunikácia" ma milo prekvapil. Nakoľko sama v praxi potrebujem efektívne komunikovať a neraz najmä asertívne, veľmi som ocenila prípadové štúdie, praktické príklady, aj vzorové odpovede. Kurz hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam.
Ivana Kondášováprojektová manažérka
Osobne najviac oceňujem profesionálny prístup, individuálnu starostlivosť o učastníka a príjemný prejav lektorky. Obsahom tréningového školenia je nie len dobre zvládnutá teoretická časť a odborne spracované materiály, ale aj mnoho praktických rád a cvičení. Odporúčam.
Lenka Benkováprojektová manažérka
Tento kurz bol pre mňa skvelou skúsenosťou a odporúčam ho každému, kto má obavu z prezentácií pred väčším publikom. Jednoznačne oceňujem individuálny prístup p. Hermannovej ako lektorky, ktorá vedela veľmi rýchlo a jednoznačne v prezentácii identifikovať moje slabé miesta a úspešne sme ich počas kurzu vylepšili. Rôzne prezentačné cvičenia a techniky, ktoré sa cvičia počas kurzu, pomôžu veľmi rýchlo zvládnuť seba, svoju obavu a vylepšiť si svoj prejav pred publikom.
Ivana PacerováSenior Key account manager, Diners Club