„Existovali spoločnosti, ktoré nepoužívali koleso,
ale nikdy neexistovala spoločnosť, ktorá by nerozprávala príbehy.“

Ursula K. Le Guin

Život je príbeh

Prečítajte si vetu:

„Keď hovoríme, vždy by sme mali dbať na to, aby naše slová boli pravdivé, dobré a užitočné.“

Teraz si všimnite, aký dojem vo Vás zanechá, keď Vám tú istú informáciu poviem trochu inak:

Raz prišiel za Sokratom rozčúlený mladík: „Sokrates, počul si, čo urobil tvoj priateľ? To ti musím hneď porozprávať!“

„Okamih, prosím ťa,“ prerušil ho Sokrates.
„Preosial si to, čo mi chceš povedať, tromi sitami?“

„Tromi sitami?“ začudoval sa mladík.

„Áno, môj milý, tromi sitami. Prvé sito je sito pravdy. Skúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je pravdivé?“

„Nie, počul som to rozprávať iných, ale…“

„No vidíš! Ale určite si to preosial aspoň druhým silom. Sitom dobroty.
Je to, čo mi chceš povedať – keď už by to nemusela byť pravda – aspoň dobré?“

On na to váhavo: „To práveže ani nie…“

„Aha!“ prerušil ho opäť mudrc. „Použime teda tretie sito – je to aspoň užitočné?“

„No, užitočné to asi veľmi nie je.“

„Teda,“ usmial sa Sokrates, „ak to, čo ťa tak rozčúlilo, nie je pravdivé, dobré, ani užitočné, nechaj to tak a nezaťažuj tým prosím ani seba, ani mňa.“

Predpokladám, že by ste skôr uprednostnili príbeh. Navyše si myšlienku vďaka príbehu zapamätáte lepšie, než keby ste počuli iba holé ponaučenie.

Dôvodom, prečo príbehy, prirovnania či citáty fungujú od dávnych čias až podnes, je to že uvádzajú do činnosti ľudskú predstavivosť a emócie. Príbehy iných ľudí s nimi znovu prežívame a vytvárame si k nim hlbšie, košatejšie spomienky. (Tento princíp využívajú aj rôzne memorovacie techniky.)

Ak nič iné, tieto nástroje sa Vám zídu na odľahčenie vážnejších tém, alebo ako krátky oddych uprostred dvoch tématických blokov.

Päť základných ingrediencií, ktorými môžete dochutiť Váš prejav:

 • 1
  Obrazy, príklady a prirovnania
 • 2
  Citáty
 • 3
  Poučné fiktívne príbehy
 • 4
  Reálne príbehy
 • 5
  Vlastné zážitky

Vsaďte na prezentáciu

Hľadajte spôsoby, ako Váš prejav vhodne obohatiť o príklady a názorné situácie. Pokiaľ máte tú možnosť, neváhajte využiť počítačovú prezentáciu, tabuľu alebo ukážky, ktoré Vašim divákom lepšie priblížia, o čom rozprávate.

Ak si dáte záležať, veľmi to posilní Váš prejav, pretože prezentácie majú navyše schopnosť orientovať diváka v prejave. Vďaka tomu je jednoduchšie udržať pozornosť a nestratiť sa.

Jeden obraz je účinnejší než tisíc slov

Keď umožníte poslucháčovi predstaviť si alebo vidieť, ide asi o najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť, aby si niečo z Vášho prejavu odnieslo viac poslucháčov.

Zapojiť u poslucháčov predstavivosť je veľmi dôležitý rečnícky prostriedok, ktorý si publikum veľmi cení.

Ľudia milujú citáty

Najmä ak nám vo svojej stručnosti prezentujú hlboké myšlienky a pravdy. Takisto uvádzajú do chodu ľudskú myseľ a navyše pridajú Vášmu prejavu na hodnovernosti a ozvláštnia ho.

Vyvarujte sa neúnosne dlhým a komplikovaným citátom a citáciám. Snažte sa vystihnúť podstatu a zhrnúť ju v jedinú, ale jednoduchú myšlienku.

Citát sa môže minúť účinku aj v prípade, ak väčšina poslucháčov nepozná citovanú osobu. Myslite na to, akých asi ľudí budete mať v publiku a podľa potreby zasaďte túto osobnosť do súvislostí. Je to totiž práve váha osobnosti, ktorá danú myšlienku vyslovila, čo dodáva týmto slovám pečať kvality.

Popustite uzdu predstavivosti

Úlohou príbehu je priniesť krátkou, hravou formou posolstvo, myšlienku, alebo morálne ponaučenie. Môžete si ho úplne vymyslieť, alebo môžete siahnuť po príbehu podobnom tomu o Sokratovi a troch sitách.

Ak neviete, či sa taký príbeh skutočne stal, nevadí. Dôležité je, že jeho prostredníctvom môžete príjemnou a záživnou formou doplniť idey prejavu. Súčasne je dobré na fiktívnosť alebo neistý pôvod príbehu niekoľkými slovami upozorniť. 

Odporúčam Vám nečítať príbeh z papiera, ako by ste si to mohli dovoliť v prípade citátu. Silnejší účinok dosiahnete, ak sa naučíte príbeh prerozprávať vlastnými slovami.

Inšpirujte príbehmi iných

Inak je to, ak v príbehu, ktorý chcete použiť, vystupujú známe historické alebo žijúce osobnosti. Vtedy dbajte na hodnoverný zdroj, aby sa Vám nestalo, že budete publikum zavádzať.

Reálne príbehy dokážu hlbšie zasiahnuť Vašich poslucháčov a jednoduchšie nimi vyvoláte inšpiráciu, motiváciu, prekvapenie či úžas.
Na ľudí pritom zapôsobí nielen príbeh Nikolu Teslu o zdolávaní prekážok na ceste k úspechu, ale aj o skúškach charakteru, ktorými si musel prejsť niekto z Vašich blízkych.

Podeľte sa o vlastný príbeh

Skúsenosti z Vášho života sú asi najsilnejšími príbehmi, aké môžete publiku poskytnúť. Okrem vyššie spomínaných výhod, ponúkajú vlastné zážitky navyše možnosť preniesť na poslucháčov aj Vaše prežívanie danej situácie.

Dobre porozprávaný zážitok Vám umožňuje vybudovať si s publikom vzťah a zbližuje Vás. Nebojte sa preto odhaliť pred poslucháčmi Váš vnútorný svet a podeliť sa o vlastné emócie, myšlienky a rozhodnutia, ktorými ste si prešli.

📌 Pustite sa do akcie

 • Vytvorte si v počítači súbor s názvom „príbehy“ a druhý s názvom „citáty“. Postupne si do nich zapisujte príbehy a citáty, ktoré Vás oslovia v knihách, filmoch či Vašom okolí.  

 • Pozor na neoverené zdroje citátov, z ktorých najčastejším je internet. „Už Aristoteles hovoril, že internet nie je vždy spoľahlivým nástrojom poznania.“

 • Ku každému príbehu, či už vlastnému alebo fiktívnemu, si s pomocou pracovných listov napíšte kľúčové myšlienky a ponaučenia, ktoré príbeh prináša.

 • Potom si každý príbeh skúste prepojiť s témami, ktoré prednášate a zasaďte ho do kontextu danej témy.

 • Spomeňte si aj na vlastné životné zážitky a vytvorte z nich inšpiratívne príbehy pre Vašich poslucháčov.


Ste v závere piatej lekcie, nepodceňte význam pracovných listov. Všetko si starostlivo poznačte a využite pri príprave svojho prejavu.

Pri realizácii ďalších krokov Vám pomôžu pracovné listy, ktoré si môžete stiahnuť.
Pre otvorenie kliknite ľavým tlačidlom myši, pre stiahnutie pravým a vyberte voľbu: Uložiť odkaz ako...