"Hovor len to, čo je potrebné,
a povedz iba polovicu svojich myšlienok."

Alexandre Dumas starší

Šťastie praje pripraveným

Túto frázu ste už asi počuli, ale táto ľudová múdrosť mimoriadne výstižne vystihuje realitu práve pri prejavoch a prezentáciách. Aj malý detail, ktorý vopred nezoberiete do úvahy, môže nakoniec spôsobiť katastrofu.

Je to, ako keď si chcete postaviť dom – tiež si najprv potrebujete ujasniť, ako bude vyzerať, pre koho je určený, aké materiály zvoliť,… a to ešte skôr, než položíte prvú tehlu.

Predstavte si napríklad, že ste zabudli vopred skontrolovať sálu, v ktorej budete prednášať, a až dodatočne zistíte, že sa v nej nedá vetrať. Možno tomu nebudete prikladať veľký význam, ale aký dopad to bude mať na Váš prejav?

Ako sa majú diváci sústrediť na Váš špičkový prejav o tom, ako sa Vášmu tímu v CERNe podarilo prekonať rýchlosť svetla, keď im bude dve hodiny chodiť po rozume iba to, ako by najradšej presne takou rýchlosťou vyšli von na čerstvý vzduch?

Odpovedzte si najprv na nasledujúce otázky:

 • 1
  Čo má Váš prejav za cieľ
 • 2
  Pred akým publikom budete rozprávať
 • 3
  Aký ste rečník
 • 4
  Aký máte vzťah k téme

Čo je cieľom Vášho prejavu?

Odpoveď na túto otázku je asi najzásadnejšia, pretože od nej sa odvíja celé ďalšie smerovanie Vašej prípravy. Od jednotlivých cieľov ďalej závisia aj vhodné rečové prostriedky, prístup, ladenie powerpointovej prezentácie, záverečné slová a pod.

Poznať svoju tému je dôležité, ale nestačí to – ak si cieľ prejavu určíte, budete sa cítiť oveľa silnejší a menej zraniteľní, pretože budete vedieť, kam smerujete. V tomto kroku sa preto zamyslite nad svojím publikom.

 • Chcete druhých niečo naučiť?
 • Odovzdať im svoju skúsenosť?
 • Rozveseliť ich?
 • Upevniť kolektív?
 • Zaujať?
 • Podnietiť k činu?
 • Alebo dokonca všetko z toho?

Kto sú Vaši poslucháči?

Nikto, kto sa rozhodne vystúpiť pred ľudí, by asi nechcel, aby jeho prejav ostatných nudil.

Iste, možno Vaša nadšená rozprava o využití biomolekulárnej diagnostiky skutočne nemá potenciál strhnúť každého návštevníka na stretnutí Lučatínskeho mariášového klubu.

Ale ste si istý, že na tom nemá svoj podiel aj miera odborných slov a výrazov, ktorými ste svojich poslucháčov zasypali?

Chápem, že by ste radšej predstúpili pred svojich kolegov alebo odborníkov zo zahraničia. Ale ak ste práve v lučatínskom kultúrnom dome, nemá zmysel oprašovať prejav, ktorý ste si týždne cibrili na minuloročnú konferenciu plazmovej medicíny.

 • Kto a prečo si Vás príde vypočuť?

 • Čo už asi vedia o danej téme?

 • Čo sa túžia dozvedieť?

 • Kto ich pozval a čo od Vás očakáva?

Zbavte sa rušivých návykov

Spoznať Vaše slabé a silné rečnícke miesta je prvým krokom k tomu, aby ste sa zbavili záchvatov trémy a paniky.

Odporúčam každému, aby si svoj prejav nahral na diktafón alebo do mobilu. Počúvajte sa, aby ste vopred odhalili, či a aké máte sklony vsúvať do Vášho prejavu vatu, ktorá tam nepatrí. Poslúži Vám to na vytvorenie mentálnej "pripomienky", kedykoľvek sa pri niečom takom pristihnete.

Ak sa na to cítite, nacvičte si svoj prejav pred niekým, komu dôverujete, a poproste ho, aby Vám dal spätnú väzbu aj k Vášmu vystupovaniu a reči tela. Zároveň tak získate jasnejšiu predstavu o tom, koľko času Vám prejav v tomto rozsahu bude trvať. Nezabudnite rátať aj s ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú trvanie Vášho prejavu (prestávka, diskusia s publikom, či si diváci píšu poznámky a pod).

Preč s vatou

Asi najbežnejšou rečníckou chybou sú slovné výplne, tzv. vata. Sú to akési "barličky" alebo "slovné tiky", ktoré prirodzene (a často nekontrolovane) prerastajú do prejavu mnohých ľudí.

Vatou môžu byť

 • slová (tak, takže, vlastne, prakticky…)
 • slovné spojenia (v podstate, vezmite si…)
 • citoslovcia (éé, hmm, áá…)

Ich opakovanie pôsobí rušivo. Avšak máloktorý netrénovaný rečník si je skutočne vedomý svojej vaty, pretože ju podvedome odfiltruje.

Naopak, je takmer pravidlom, že poslucháč ju vníma oveľa výraznejšie – a preto si na ňu treba dať pozor.

Dávajte si tiež pozor, ak...

 • máte v hlave pri rozprávaní svoje myšlienky neusporiadané
 • preskakujete medzi myšlienkami
 • odbiehate a neskôr neviete, kde ste skončili
 • rozprávate príliš rýchlo/pomaly
 • príliš často nazeráte do poznámok
 • máte málo očného kontaktu s publikom
 • máte nezdravé verbálne prejavy

Aký máte vzťah k téme?

Prvým predpokladom pre dobrú znalosť témy je záujem o danú tému. Pokiaľ je to možné, voľte si preto také témy svojich prejavov, ktoré Vás skutočne napĺňajú a vnímate ich hodnotu.

Na témy, ku ktorým máme pozitívny vzťah, rozprávame oveľa ochotnejšie – inými slovami sme prirodzení, je pre nás ľahšie naštudovať si potrebné materiály, rozprávame s nadšením.

Ak rozprávate na Vašu obľúbenú tému, hrozí, že budete chcieť ísť viac do hĺbky, než je nevyhnutné. Tým môžete druhých zahltiť, unudiť alebo svoj prejav nestihnúť celý. Zopakujte si ciele Vášho prejavu a snažte sa podľa toho poskytnúť iba časť z toho, čo o danej téme viete. Na záver nezabudnite nechať priestor na otázky, kde sa poslucháči budú môcť dozvedieť detaily, ktoré ich zaujímajú.

Bez ohľadu na to, aký vzťah k téme máte, mali by ste chcieť, aby Váš prejav bol pre diváka zaujímavý a záživný. Aby ste prišli na viac nápadov ako to docieliť, rozprávajte sa na danú tému so svojím okolím. Prípadné postrehy si poznačte.

Ako si poradiť s ťažkou témou?

Pravdepodobne nastanú aj také situácie, kedy sa od Vás bude vyžadovať prejav na tému, ktorá Vás nezaujíma a asi o nej ani veľa neviete.

Aké sú riziká?

 • Váš prejav sa môže veľmi ľahko minúť účinku
 • Iba ťažko niekoho zaujmete, ak sami nerozprávate so zaujatím
 • Môžete mať strach a trému z reakcií a otázok publika

Čo s tým?

 • Dôkladne sa oboznámte s danou témou
 • Vyberte kľúčové oblasti podľa cieľa prejavu

Analyzujte

 • Čo je na tejto téme také problematické? Ak je napríklad ťažko zrozumiteľná, tak ju zjednodušte!
 • Čo by mohlo byť na tejto téme zaujímavé? Zamyslite sa, ako by bolo možné túto tému prepojiť s niečím, čo zaujíma Vás alebo Vaše publikum. Hľadajte súvislosti.

📌 Pustite sa do akcie

 • Zadovážte si pracovný zošit, ideálne formátu A4 s linajkami. Do tohto zošita si zapisujte úplne všetko, čo bude s Vašou prácou na zdokonaľovaní rečníckeho prejavu súvisieť.
 • Zadovážte si nahrávacie zariadenie, ktoré Vám bez zložitých technických nárokov umožní nahrávať Váš prejav.
 • Vyčleňte si pravidelný čas, kedy sa budete práci na svojom zdokonaľovaní venovať. Tento čas si zaznačte do Vášho diára a považujte ho za nedotknuteľný.
 • S perom v ruke popremýšľajte nad témou Vášho prejavu.
 • Prejdite si jednotlivé body tejto lekcie a napíšte si odpovede na otázky, ktoré Vám kladie.

Prvá lekcia sa tu končí. Začnite malými krôčikmi – prišiel čas vykročiť.

Pri realizácii prvých krokov Vám pomôžu pracovné listy, ktoré si môžete stiahnuť.
Pre otvorenie kliknite ľavým tlačidlom myši, pre stiahnutie pravým a vyberte voľbu: Uložiť odkaz ako...