"Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom."

Stanisław Jerzy Lec

Takmer každý má trému

Spomeňte si na nejaký prejav alebo prezentáciu, kedy ste z prednášajúceho cítili odstup, nervozitu, strach či dokonca agresivitu. Takýto prejav, hoci by bol informačne a obsahovo zaujímavý a prínosný, automaticky zaraďujeme do kategórie "nedobrý".

Každý z nás prirodzene uprednostňuje a oceňuje priateľský, pozitívnychápavý prístup. Veľkým strašiakom a prekážkou dokáže byť v tomto smere tréma. Nie je nič neobvyklé, ak sa aj Vám pri predstave verejného vystúpenia roztrasú kolená a stiahne hrdlo.

Dá sa s tým niečo robiť. Avšak Vaším cieľom nie je proti tréme bojovať, ale spraviť z nej svojho pomocníka.

Ide o prekážku nielen vo vystupovaní (napr. pri prednesení prípitku alebo prezentácii podnikateľského plánu na najbližší rok) – svoju úlohu hrá aj v našich bežných životoch, keď sa bojíme presadiť svoje záujmy alebo názory.

V súkromnom aj profesionálnom živote Vám pomôže, keď nezabudnete:

 • 1
  Dobre sa pripraviť
 • 2
  Pozitívne si naladiť myseľ
 • 3
  Správne dýchať
 • 4
  Naučiť sa spamäti prvé vety
 • 5
  Vnímať prejav ako výzvu a skúsenosť

Nepodceňte dôkladnú prípravu

Vaša nervozita býva najčastejšie spôsobená tým, že nemáte jasnú predstavu o tom, čo všetko sa chystáte povedať.
Strach z neznáma v nás vytvára neistotu, ktorá sa následne môže prejaviť habkaním, skákaním medzi témami atď.

Ako pripraviť seba aj prejav sme si už vysvetlili v kapitole Pripravenosť (P1) a Prehľadnosť (P2).
Preto, ak je dôvodom Vašej trémy nepripravenosť, odporúčam Vám vrátiť sa k spomínanému obsahu.

Odhaľte zdroj Vašich obáv


názory druhých

Čo si o mne budú myslieť?

perfekcionizmus

Budem dosť dobrý?

nízka sebadôvera

Dokážem to?

strach zo zlyhania

Čo ak budem mať "okno"?

Väčšine trémistov vadí byť stredobodom pozornosti. Často je ich tréma priamo úmerná veľkosti publika – čím viac ľudí ich počúva, tým väčšia závažnosť (a aj strach) sa im s vystúpením spája.
Pritom keby mali to isté rozprávať v menej formálnych podmienkach, napr. svojím priateľom pri káve, dokázali by to relatívne ľahko.

Strachu sa netreba vždy báť

Strach je prirodzený a jednoduchšie je ho prijať, než potláčať. Pretože nezáleží na tom, ako veľmi sa budete snažiť proti nemu bojovať – vždy ho do nejakej miery budete pociťovať.
Dôležité je teda nenechať sa strachom paralyzovať a konať napriek tomu, že sa bojíte. Pôjde to jednoduchšie, keď vyhodnotíte situáciu, pred ktorou stojíte, racionálne.

Je dobré položiť si tieto otázky:

 1. Je to život ohrozujúce?
 2. Závisí od môjho vystúpenia moja budúcnosť?
 3. Čo najhoršie sa mi môže stať?
 4. Keby k tomu najhoršiemu naozaj došlo, ako by sa to dalo riešiť?

Prijmite Váš strach a snažte sa ho pochopiť

Ide o prirodzenú, hlboko zakorenenú reakciu, kedy neviete s istotou povedať, čo sa stane alebo ako budete prijatí. Vaša myseľ sa v obavách preladí do módu „pripravený/á utiecť alebo zaútočiť“.
Preto čím ďalej si budete posúvať hranice komfortnej zóny, tým viac budete na rozprávanie pred ľuďmi zvyknutí a napokon budete mať túto reakciu pod svojou vedomou kontrolou.


Začiatok býva najťažší

Nech ide o takmer čokoľvek, najťažšie je vždy začať. V prípade prejavu je práve začiatok zlomovým stupienkom, ktorý potrebujete prekonať – stačí sa rozbehnúť a zvyšok už prebehne hladko. Z toho dôvodu je každý najmä na začiatku svojho prejavu zraniteľný a náchylný na trému.

Snažte sa nikdy neučiť prejav od slova do slova. Hrozí, že nebudete vedieť reagovať na neočakávané situácie. Napriek tomu Vám môže výrazne pomôcť, ak sa niekoľko úvodných viet naučíte naspamäť. Táto pomôcka sa Vám zíde najmä vtedy, ak ešte nie ste skúseným rečníkom. O úvodných vetách sme si bližšie hovorili v kapitole Prehľadnosť (P2).

Stanoviť si, ako začnete, je výborný spôsob aj v prípade, že potrebujete otvoriť nejakú tému, o ktorej máte problém s daným človekom hovoriť (napr. nadriadený, podriadený, partner atď.).

Nádych, výdych

Tréma uvádza človeka po fyzickej stránke do stavu stuhnutia, až kŕča. Paralyzuje, je opakom uvoľnenia a spája sa s plytkým dýchaním.

Na rozdiel od roztrasených nôh nemá odstránenie tohto prejavu iba estetický zmysel. Ak totiž svojmu telu nedoprajete dostatočný prísun kyslíku, môže to mať nepriaznivý vplyv na Vašu pamäť a myslenie.

Vyhraďte si čas pre seba


 • Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a pomaly vydýchnite. Prípadne napnite a uvoľnite jednotlivé svaly, podobne ako keby ste sa rozcvičovali.
 • Pripravte sa, že o chvíľu príde čas, aby ste predstúpili pred ľudí. Prijmite to ako fakt.
 • Ak Vám to pomôže, skúste tento čas stráviť niekde, kde môžete byť úplne sám/sama (kancelária, toalety apod).
 • Skôr ako vyjdete von, s plným vedomím nechajte nervozitu „odloženú“ v zákulisí.

Tréma je Váš spojenec

Tréma je nebezpečný súper. Vždy však máte možnosť urobiť z nej svojho spojenca. Strach má totiž aj svoje pozitívum, ktorého si však často nie sme vedomí: zodpovednosť. Využite tento dar a načúvajte, čo zodpovedné Vám strach našepkáva (napr. „daj si záležať“, „dobre sa priprav“, „over si svoje informácie“ a pod.).

Ak máte často problém dokončiť načaté veci, možno je to preto, lebo po sebe veci stále opravujete s tým, že „to ešte nie je hotové“ alebo že „to stále ešte dokážete vylepšiť“. Opäť ide prehnaný prejav strachu – extrémny pocit zodpovednosti.

📌 Pustite sa do akcie

 • Na záver tejto lekcie si sami odpovedzte na otázku: Čo má väčšiu hodnotu? Informácie, ktoré chcete druhým odovzdať,  alebo snaha zakryť svoje rétorické nedostatky?
 • Inými slovami, povzneste sa nad drobné nedostatky. Nikomu nemusíte nič dokazovať.
 • Nemá zmysel s trémou bojovať, transformujte ju na zodpovednosť. Rečník by mal byť zodpovedný – preto je potrebné, aby mal trochu strach a trému. Uľaví sa Vám jedine vtedy, ak im dovolíte, aby sa stali Vašimi priateľmi. Budete potom pristupovať k Vášmu prejavu radostnejšie a túto radosť prenesiete aj na poslucháčov.
 • A presne o to Vám ide – nezáleží na tom, či ste pri tom dokonalí alebo iba takmer.
 

Sme na konci štvrtej lekcie. Motivujte sa pracovnými listami a načrtnuté témy rozpracujte do detailov.

Pri realizácii ďalších krokov Vám pomôžu pracovné listy, ktoré si môžete stiahnuť.
Pre otvorenie kliknite ľavým tlačidlom myši, pre stiahnutie pravým a vyberte voľbu: Uložiť odkaz ako...